Quy Hoạch Treo Và Dự Án Treo Là Gì? Phần 1

Chia sẻ

10:10 30/06/2022

Ngày nay, không hiếm gặp các dự án hay quy hoạch treo tại các địa phương. Nhiều dự án quy hoạch bị chậm tiến độ hay không đủ năng lực để thực hiện, gây lãng phí tài nguyên sử dụng đất. Đây được xem là một trong những bức xúc của người dân trong nhiều năm qua. Hãy cùng Bất Động Sản Đồng Nai tìm hiểu các vấn đề liên quan đến quy hoạch treo hay dự án treo là gì nhé!

Quy Hoạch Treo Là Gì ?

Quy Hoạch Treo hay được gọi là quy hoạch sử dụng đất treo thực chất chưa được quy định chính xác trong văn bản pháp luật tại Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu là quy hoạch treo là phần diện tích đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm của địa phương cho một hoặc nhiều mục đích sử dụng khác nhau và đã công bố là sẽ thu hồi đất thực hiện các dự án khác hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo như kế hoạch đã đề ra. Nhưng không theo đúng tiến độ, kế hoạch.

Theo quy định tại khoản 8 điều 49 của Luật đất đai năm 2013 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định: diện tích đất nằm trong diện quy hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương như đã công bố phải bị thu hồi để thực hiện các dự án hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà hết 3 năm mà không có quyết định thu hồi hay chưa được phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đất phải điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch và công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với các dự án ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Do đó, có thể hiểu thời gian quy hoạch treo là 3 năm kể từ ngày công bố quy hoạch sử dụng đất đất hàng năm. Những kế hoạch sử dụng đất không được thực hiện và cũng không công bố, thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng đối với các phần đất trên sẽ được gọi là đất quy hoạch treo.

Dự Án Treo Là Gì ?

Dự Án Treo là trong quá trình triển khai thực hiện các quy hoạch bởi lý do nào đó mà quá trình triển khai bị đình trệ dẫn đến chậm tiến độ hay không thể triển khai.

Đây cũng là thực trạng mà chính quyền địa phương và cả nhà nước muốn tháo gỡ để giải quyết khó khăn của người dân và dự án. Việc hình thành các quy hoạch treo hay dự án treo luôn bị người dân phản đối vì nó ảnh hưởng đến lợi ích cũng như cuộc sống của người dân trong diện quy hoạch. Không những vậy, việc quy hoạch không đúng dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất của nhà nước, nền kinh tế của địa phương nói riêng và của quốc gia nói chung.

Phân Loại Quy Hoạch Treo Hiện Nay

Quy hoạch treo tùy thuộc vào mục đích của sử dụng đất. Thường sẽ có 2 loại quy hoạch treo là trực tiếp và gián tiếp, được chia thành 7 loại quy hoạch chính như: 

  • Quy hoạch sử dụng đất.

  • Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.

  • Quy hoạch chung xây dựng đô thị.

  • Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

  • Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.

  • Quy hoạch ngành công – nông nghiệp, y tế, an ninh, thể thao, du lịch, thương mại,…

  • Quy hoạch giao thông thủy lợi.

Không chỉ quy hoạch treo mà những dự án treo cũng tồn tại nhiều dạng và xuất hiện ở nhiều địa phương từ các khu đô thị, khu công nghiệp đến các khu kinh tế hạ tầng giao thông, hẻm treo và khu kinh tế mới…

Những dự quy hoạch treo và dự án treo tuy khác nhau về bản chất nhưng nó lại có chung là đều được cơ quan nhà nước ghi vào kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng không thể được thực hiện vì nhiều lý do và dẫn đến hệ quả không thể lường trước được. Gây ra nhiều bức xúc cho người dân về vấn đề sử dụng đất trong khoảng thời gian dài và khó giải quyết.

(Nguồn tổng hợp - Batdongsandongnai.net chỉnh sửa)