Quy Định Về Quản Lý Quy Hoạch Treo Và Dự Án Treo Phần 2

Chia sẻ

08:00 07/07/2022

Theo quy định của luật quy hoạch dự án treo và quy hoạch treo 2013, được sửa đổi bổ sung 2019 và được áp dụng kể từ ngày 1/1/2019 đã có một số điều khoản thay đổi về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất về các vấn đề xử lý đất quy hoạch treo như sau:

Đất Quy Hoạch Treo Được Xóa Bỏ Hay Không ?

Đây sẽ là câu hỏi được khá nhiều người thắc mắc khi sử dụng đất quy hoạch treo. Bất Động Sản Đồng Nai sẽ giải đáp câu hỏi này ngay dưới đây:

Theo khoản 8 điều 49 chương số IV về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định: Diện tích đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện như được công bố phải thu hồi để thực hiện các dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất. Sau 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi đất hay chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hay chuyển mục đích đối với phần diện tích đất đã được ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Đất Thuộc Diện Quy Hoạch Treo Có Được Cấp Sổ Đỏ Hay Không ?

Đất thuộc diện quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người có đất bị dính quy hoạch.

Theo quy định tại khoản 6 nghị định số 43 năm 2014/NĐ-CP: Trong trường hợp diện tích đó đã được công bố quyết định thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng được ghi trong bản kế hoạch thì phần diện tích nằm trong quy hoạch đó sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hay bất cứ tài sản nào gắn liền với đất.

Đồng thời theo khoản 8 điều 49 luật sửa đổi bổ sung 2019 quy định: Nếu trong thời hạn 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất theo như kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì cấp huyện phải điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có công văn hủy bỏ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch.

Như vậy, người dân có thể làm các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đối với đất quy hoạch treo chỉ khi có công văn công bố hủy bỏ thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đất Quy Hoạch Treo Có Được Bồi Thường Hay Không ?

Thiệt hại về công trình nhà ở có bồi thường hay không còn phụ thuộc vào 2 trường hợp sau:

  • Trường hợp 1: Tài sản đã được hình thành trên đất quy hoạch nếu như chưa có quyết định thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng hay chưa được công bố thì sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ cấp huyện.

  • Trường hợp 2: Tài sản trên đất quy hoạch đã được công bố quyết định thu hồi hoặc đã được công bố chuyển mục đích sử dụng thì sẽ không được bồi thường thiệt hại về tài sản có trên đất theo như quy định của pháp luật.

Đối với các dự án quy hoạch treo hiện nay không có quy định rõ ràng về vấn đề bồi thường thiệt hại cho người dân có đất dính quy hoạch treo, dự án treo.

Đất dính Quy Hoạch Treo Có Được Mua Bán Hay Không ?

Hiện nay việc mua bán đất quy hoạch treo ở  nhiều địa phương trên tất cả nước vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên giá bán sẽ thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung trong khu vực.

Người dân mua đất trong quy hoạch treo, nhà nước đã sửa đổi luật và đã quy định cụ thể rằng nếu sau 3 năm từ ngày có thông báo quy hoạch mà dự án không triển khai đúng tiến độ hoặc chưa có quyết định thu hồi hay chuyển mục đích sử dụng đất thì chủ sở hữu đất vẫn có thể tiếp tục sử dụng khu đất đó theo như đúng mục đích sử dụng đất ban đầu của thửa đất.

Điều này cũng đồng nghĩa việc người dân sẽ tiếp tục được thực hiện các quyền hợp pháp của người sử dụng đất và hoàn toàn thực hiện các giao dịch mua bán hay chuyển nhượng đất mà không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề pháp lý.

Có Được Phép Xây Nhà Ở Trên Đất Dính Quy Hoạch Treo Không ?

Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 quy định rõ về việc có được phép xây nhà ở trên đất dính quy hoạch treo hay không? Có 2 trường hợp như sau :

  • Trường hợp 1: Đối với dự án treo và quy hoạch treo đã được nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Hộ gia đình, cá nhân,… muốn sửa chữa nhà ở thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc sửa chữa hay cải tạo nhà ở, đất. Giấy phép xây dựng có thời hạn sẽ không được cấp cho việc xây dựng mới.

  • Trường hợp 2 : Đối với trường hợp sau 3 năm kể từ khi có thông báo về kế hoạch sử dụng đất mà địa phương vẫn chưa có công văn công bố chính thức về quyết định thu hồi hay không điều chỉnh hủy bỏ việc sử dụng đất thì người sử dụng đất có quyền nộp đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, giấy phép xây dựng này chỉ có thời nhất định mà không phải về lâu dài. Đồng thời, quyền sử dụng đất này thường hạn chế cuộc sống của người dân và kinh doanh hay tự ý can thiệp vào chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mọi sự thay đổi hoặc cải tạo đều phải có xác nhận và phải được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương..

(Nguồn tổng hợp - Batdongsandongnai.net chỉnh sửa)